Служба порозуміння

05.04.2021

У межах навчання за освітньою програмою «Базові навички медіатора» та проведення занять гуртка «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» в закладі розпочалось  проведення інформаційної кампанії зі створення шкільної  Служби порозуміння.
Метою діяльності служби є сприяння вирішенню конфліктів мирним шляхом, протидії насильству та жорстокому поводженню з дітьми, формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, до дискримінації за будь-якими ознаками.
Завданнями служби є:
– допомога сторонам конфлікту знайти взаємоприйнятний варіант вирішення ситуації за допомогою відновних практик;
– формування вмінь та навичок в учасників освітнього процесу вирішувати конфлікти ненасильницьким мирним шляхом;
– профілактика насильства та жорстокого поводження в освітньому середовищі;
– сприяння налагодженню позитивних стосунків між учасниками освітнього процесу;
– сприяння зниженню конфліктності та правопорушень в закладі;
– сприяння формуванню культури миру в учнівському колективі та закладі в цілому;
– інформування учасників освітнього процесу про принципи та цінності відновних практик тощо.