Використання технології змішаного навчання в освітньому процесі з математики

Використання технології зміш.навчання