Відеолекція 3. Самооцінювання роботи школи: базові принципи, хибні уявлення, застереження і ризики.