Виконання лабораторної роботи з використанням відеоаналізатора Tracker

Інструментальна цифрова дидактика. # 1. Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху