Збірник завдань для перевірки грамотності (за технологією PISA)

Пропонований посібник спрямований на ефективне ознайомлення як учнів, так і вчителів із особливостями моніторингових завдань за технологією PISA.

Текст: переглянути

Збірник завдань складається із трьох розділів, завдання в яких орієнтовані на перевірку сформованості математичної, читацької та природничо-наукової грамотності. У першій частині розділів містяться приклади блоків завдань, розроблених за технологією PISA, використання яких передбачається після опрацювання відповідних тематичних блоків освітніх програм курсів спрямованих на формування природничо-наукової, математичної та читацької грамотності. У другій частині кожного розділу подані ключі завдань та їх класифікація за технологією PISA, що допомагає вчителеві аналізувати результати моніторингу та робити висновки стосовно локального освітнього процесу.

http://undip.org.ua/news/library/zbirniki_detail.php?ID=10129