Міносвіти затвердило правила прийому на навчання у вузах у 2021 році

МОН України своїм наказом від 15.10.2020 р. № 1274 затвердило Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (набрали чинності 22.12.2020 р.).

Ці Умови є обов’язковими для закладів вищої освіти (закладів фахової передвищої освіти, наукових установ) незалежно від форм власності та сфери управління, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених Умовами.

Прийом вступників за державним або регіональним замовленням для здобуття ступеня молодшого бакалавра за всіма формами здобуття освіти, а також для здобуття ступенів бакалавра, магістра за заочною формою здобуття освіти за спеціальностями 081 “Право” та 293 “Міжнародне право” в 2021 році не проводиться.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти Умовами встановлено такий графік:

– реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

– медичні огляди та інші доконкурсні процедури проводяться до 09 липня;

– прийом заяв та документів розпочинається 14 липня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, та закінчується о 18:00 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів; о 18:00 23 липня для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня;

– до конкурсного відбору допускається особа, що успішно склала творчий залік, передбачений для певної конкурсної пропозиції, який проводиться з 01 лютого до дня завершення прийому документів на відповідну конкурсну пропозицію;

– вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 13 липня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень);

– співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно.

Для того, щоб уникнути впливу інформаційного шуму і вчасно приймати рішення щодо контролю вашої репутації, використовуйте систему медіамоніторингу Semantrum. Автоматичний моніторинг всіх онлайн та традиційних ЗМІ, інтернет-простору та соцмереж.