структура та органи управління

Початкова школа – 1-4 класи
16 класів – 513 учнів
Мова освітнього процесу – українська
Заклад забезпечує вивчення англійської мови з 1-го класу, інформатики
– з 2-го класу.

Система управління закладами освіти визначається законом та
установчими документами.
Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених
законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:
— засновник;
— керівник закладу;
— колегіальний орган управління закладу – педагогічна рада;
— колегіальний орган громадського самоврядування – загальні збори
(конференція);
— самоврядування працівників закладу – профспілковий комітет;
— органи батьківського самоврядування – піклувальна рада,
батьківський комітет, рада школи.