Оптимізація освітнього процесу в позашкільному закладі неможлива без психологічного супроводу.
Враховуючи специфіку навчання та виховання дітей та учнівської молоді в позашкільному закладі, практичним психологом розроблені основні завдання психологічної служби :
– активізація і розвиток творчої активності вихованців;
– вироблення системи психолого-педагогічного супроводу обдарованих вихованців;
– проведення просвітницької, превентивної роботи серед учнівської молоді; 
– здійснення психологічного супроводу розвитку вихованця та педагога;
– профілактика і корекція відхилень в особистісному розвитку вихованців.