Вдосконалення духовно-моральних цінностей креативної особистості

 

Е  Т  А  П  И
реалізації  проблемної теми

І-й Е Т А П

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП – серпень-вересень 2019 р.

Визначення проблеми

ІІ-й Е Т А П

І-ий РІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ

2019-2020 навчальний рік

Науково-теоретичне обґрунтування даної проблеми та шляхи її реалізації

ІІІ-й Е Т А П

ІІ – ІІІ-ий РІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ

2020-2021 навчальний рік ;

2021-2022 навчальний рік

Практичне оволодіння даною проблемою

ІV-й Е Т А П

ІV-ий РІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ

2022-2023 навчальний рік

Узагальнення результатів упровадження  досвіду в практику роботи